Viktig information inför uppdatering till nytt ÖFF-format (11.20) -
GEOSECMA-version 10.4.1 SP2

Den 1 februari 2018 släpps ny GEOSECMA-version som innebär att GEOSECMA Fastighet stödjer Lantmäteriets nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF 11.20). Denna nya version, 10.4.1 SP2, innehåller dessutom ny funktionalitet i modulen Grävtillstånd. Det innebär att din organisation kan välja mellan följande två alternativ:

Alt. 1. Installera enbart stöd för ÖFF 11.20.
Vi rekommenderar detta alternativ när du snabbt vill uppdatera GEOSECMA Fastighet för att kunna läsa in aktuell fastighetsinformation från Lantmäteriet. Denna installation är en så kallad databaspatch, som enkelt installeras utan att behöva stänga ned befintlig GEOSECMA-installation och tillhörande tjänster. Därigenom undviks störningar i er dagliga verksamhet. Denna installation kan ni enkelt utföra själva om ni vill. Det kommer att finnas en guide tillgänglig den 1 februari, som presenterar steg-för-steg hur ni gör installationen. Detta alternativ är endast möjligt för er som tidigare har installerat GEOSECMA 10.4.1 SP1.

Alt. 2. Installera stöd för både ÖFF 11.20 samt ny funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd
Vi rekommenderar detta alternativ om du har modulen Grävtillstånd. Denna variant innehåller både stöd för nytt ÖFF-format i GEOSECMA Fastighet och ny funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd (länk till release notes finns nedan). Denna installation kräver en komplett installation av GEOSECMA 10.4.1 SP2, vilket innebär att tjänster måste stängas ned inför uppdateringen som tar ca 4 timmar.

För dig med Fastighet Extern eller Fastighetsdata
GEOSECMA Fastighet Extern påverkas inte av de förändringar som är gjorda i GEOSECMA 10.4.1 SP2 (nytt ÖFF-format). Anledningen är att import och uppdatering av fastighetsinformation, mellan Lantmäteriet och er kommun, hanteras via leverantören av den fastighetsprodukt ni använder. I GEOSECMA Fastighetsdata har några smärre uppdateringar gjorts avseende databasvyer, se release notes.

Att tänka på före installation av GEOSECMA 10.4.1 SP2

2017 års avisering
Eventuella kvarstående aviseringsfiler för 2017 måste läsas in FÖRE installation av GEOSECMA 10.4.1 SP2.

2018 års uttag och avisering
Nya engångsuttag och aviseringsfiler från och med 2018 kan ENBART läsas in med GEOSECMA 10.4.1 SP2.

Lantmäteriets förändring av informationsgrupper
Lantmäteriet kommer från 2018 att starta om informationsgrupperna för 40-serien (taxering), 50-serien(byggnad) samt 90-serien (adress) med nya kompletta uttag. Omstarter kan ske av 01R, 31R samt 37A/B beroende på vilka informationsgrupper som ingår i det urval som läses från Lantmäteriet.

Anmäl intresse för installationshjälp!

Om ni väljer installationsalternativ 2 (ÖFF 11.20 samt ny funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd) och önskar installationshjälp - fyll i nedanstående intresseformulär.

Tips

Viktigt att göra i GEOSECMA Manager efter installation
I november 2017 skickade vi ut information angående Lantmäteriets implementering av SCB-koder, som kunde orsaka felaktiga relationer vid fastighetsimport. För att hantera detta, så var instruktionen att stänga av kontrollen för nedanstående relationer i GEOSECMA Manager (Fastighet/Modulinställningar/Referentiell integritet). Vi uppmanar er att aktivera denna kontroll igen efter uppdatering till GEOSECMA 10.4.1 SP2.

  • rcBuildingArea1 Småort
  • rcBuildingArea2 Tätort
  • rcBuildingArea3 Fritidshusområde
  • rcBuildingArea4 Arbetsplatsområde
Förbättra er prestanda genom indexering av databaser
Vi har tagit fram ett dokument, som beskriver hur ni kan förbättra prestandan. Skriptet åtgärdar att spatiala index inte uppdateras korrekt, vilket uppstår då databaser har skapats i äldre SQL-versioner. Vi rekommenderar alla att köra detta script.