BESTÄLLNING - Uppdatering GEOSECMA 10.5.1 samt Portal for ArcGIS

BESTÄLLNING
KONTAKTPERSON:
* obligatoriska fält att fylla i
Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Organisation / Kommun *
Avdelning / Förvaltning *
Faktureringsadress *
Referens *
Telefon *
IT-kontakt i er organisation
Vem i er organisation är vår kontaktperson på IT? Ange namn och telefonnummer till den person vi bör kontakta inför installation.
Övrig information
Finns annan information från er sida som vi bör ta hänsyn till vid installationstillfället t.ex. serverbyte?
Jag godkänner att S-GROUP Solutions sparar mina kontaktuppgifter