Tillgång till inspelade webbinar kring möjligheterna med GEOSECMA for ArcGIS och Portal for ArcGIS

Efter att du skickat in dina kontaktuppgifter erhålls ett svarsmejl med länk till de inspelade Webbinaren:

  • GIS-samordning / IT-miljö
  • Ledning VA
  • Det digitala gaturummet
  • Kart- och Planförsörjning
  • Park och grönyta
KONTAKTPERSON:
* obligatoriska fält att fylla i
Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Titel *
Organisation / Kommun *
Telefon
Jag godkänner att S-GROUP Solutions sparar mina kontaktuppgifter